Specialisté v BOZP a PO
 

Česká společnost pro bezpečnost práce (ČSBP) nabízí komplexní služby v bezpečnostní a požární ochraně a souvisejících oborech.

Zajišťujeme:

 • Vypracování, vedení a aktualizaci firemní dokumentace BOZP a PO.
 • Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení BOZP a PO.
 • Součinnost při kontrole státního odborného dozoru.
 • Provádění vstupních a periodických školení.
 • Provádění pravidelných preventivních bezpečnostních prohlídek se zápisem a návrhem na odstranění zjištěných závad.
 • Odborná pomoc při řešení a odškodnění pracovních úrazů a nemoci z povolání.

Mezi naše hlavní obory patří zajišťování odborného dozoru na staveništích a vykonávání funkce koordinátora BOZP při přípravě i realizaci stavby, dle zákona 309/2006 Sb.

ČSBP také zajišťuje širokou škálu odborných školení.

Ceny vybraných služeb:

ceny jsou uvedeny bez DPH

školení

 • BOZP - od 500 Kč/osoba
 • PO - od 400 Kč/osoba
 • Požární hlídka - od 3000 Kč/hlídka
 • školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou pracovníků pro systémy zachycení pádu (dříve pomocí horolezecké a speleologické techniky dle. vyhl. 324/1990 Sb.)
  max.počet účastníků 5 -od 6000 Kč/osoba

dokumentace

 • zpracování základní dokumentace BOZP – zákl. cena - od 14000 Kč
  (podle provozovaných činností a rozsahu bude cena navýšena)
 • zpracování základní dokumentace PO – zákl. cena - od 14000 Kč
  (podle provozovaných činností a rozsahu bude cena navýšena)

činnosti

 • činnost OZO (odborně způsobilá osoba) v požární ochraně - od 450 Kč/hod.
 • činnost OZO (odborně způsobilá osoba) v prevenci rizik - od 450 Kč/hod.
 • koordinátor BOZP, při přípravě stavby - od 600 Kč/hod.
 • koordinátor BOZP, při realitaci stavby - od 600 Kč/hod.

činnost OZO u smluvních partnerů je v rámci paušální úhrady (výše paušálu je určena podle provozovaných činností a jejich rozsahu)

činnost koordinátora(ů) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je řešena s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti. Cena je určena podle rozsahu stavby, její náročnosti a podle použitých technologií.

doprava

 • dopravné mimo Prahu - 7,80 Kč/km